maanantai 24. marraskuuta 2008

Pankkikriisin kirjallisuus ja muut tietolähteet

Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman. Se johtui vakaan markan politiikasta ja sen todellisiä syyllisiä ovat sen ajan Suomen talouden päättäjät ja poliittiset johtajat. Kansa kärsi valtavat menetykset laman johdosta. Yli 60 000 yritystä poistettiin markkinoilta ja yli 500 000 ihmistä jäi työttömäksi. Noin 14 500 ihmistä teki oman ratkaisunsa asioissa.

Todelliset syylliset ovat edelleenkin vapaalla jalalla.

Lama-aikaa käsittelevästä kirjallisuudesta

Lama-aikaa ja pankkikriisiä käsittelevää kirjallisuutta on olemassa merkittävä määrä. Tässä joitakin kirjoja esimerkkinä laajasta materiaalista. Lista ei ole tyhjentävä, mutta toivottavasti se auttaa kiinnostuneita löytämään hyviä tietoja. Tutkijoiden keskustelu Suomen lamasta jatkuu yhä. Toivon, että lukijani antavat palautetta ja kertovat, mitä kirjoja tulisi vielä lisätä tähän luetteloon.

Hyvä esimerkki teeman ajankohtaisuudesta on amerikkalaistutkijoiden Kenneth Rogoff ja Carmen M. Reinhart analyysi Is the 2007 Subprime Financial Crisis So Different? (artikkelin luonnos 2008 *). Siinä pyritään erittelemään Yhdysvaltain tämänhetkistä asuntoluottokriisiä aikaisempien talouskriisien – siis myös Suomen – kokemusten perusteella.

Syksyllä 2008 on luvassa Suomen pankinjohtajan Seppo Honkapohjan ja Erkki Koskelan Suomen talouskriisiä käsittelevä kirja, joka on jatkoa heidän tutkimukselleen The Economic Crisis of the 1990’s in Finland (Economic Policy 1999 n:o 29 tai Etla n:o 683). Tämän tutkimuksen laajuus on 548 sivua. Sen eräänlainen lyhennetty suomennos Laman opetukset on Jaakko Kianderin tekemä. Suomennoksen laajuus on vain 142 sivua.

Yksi parhaista lama-analyyseista on ranskalaisekonomisti Christian Bordesin The Finnish Economy: the Boom, the Crisis and the Prospects (Suomen Pankki 1993). Se ilmestyi myös suomeksi.

Alan tutkimuksiin kuuluvat myös Juha Tarkan artikkeli Ulkoisten tekijöiden merkitys Suomen talouskriisissä (KAK 1/1994), Pertti Kukkosen tutkimus Rahapolitiikka ja Suomen kriisi (PTT 1997) ja Vesa Vihriälän väitöskirja Banks and the Finnish credit cycle 1986–1995 (Suomen Pankki 1997).

Ensimmäinen yleiskatsaus kriisistä oli ekonomistien Jaakko Kiander ja Pentti Vartia Suuri Lama (Taloustieto 1998). Samoihin aikoihin ilmestyi toimittajien Kustaa Hulkko ja Jorma Pöysä Vakaa markka (Atena/Sitra 1998). Myöhemmin Hulkko toimitti Suomen Pankin pankkivaltuuston pöytäkirjojen perusteella kirjan Pihalla kuin lumiukko (Edita 2004).

Lamaa sivuavat myös Antti Kuusterän säästöpankkihistoria Aate ja raha (Otava 1996) ja Risto Rankin väitöskirja Haltia vai haltija? (Edita 2000).

Jaakko Kiander toimitti kirjan Laman opetukset (Vatt 2001). Hän oli mukana myös toimittamassa teosta Down from the heavens, up from the ashes (Vatt 2001).

Keijo Kulhan Kuilun partaalla (Otava 2000) dokumentoi pankkikriisin vaiheita. Samaan teemaan liittyy myös Markku Kuisman ansiokas Kahlittu raha, kansallinen kapitalismi. Kansallis-Osake-Pankki 1940–1995 )" href="http://www.tsv.fi/vtk/vtkkuisma.htm" target=_blank(-->) (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004, ISBN 951-746-592-0.).

Ex-pankinjohtaja Taisto Kangas teki väitöskirjan Suomen pankkikriisin alueellinen ulottuvuus (-->) (HKKK 2006, ISSN 1237-556X; 281) suurelta osin omien kokemustensa pohjalta.

Heikki Taimion toimittama Työväen Sivistysliiton kirja Talouskasvun hedelmät - kuka sai ja kuka jäi ilman )" href="http://www.hs.fi/kirjat/artikkeli/Lama+jakoi+Suomen+kolmeen+kerrokseen/HS20071113SI1KU01mr1" target=_blank(-->) on yleisteos pankkikriisin ja lama-ajan asioihin.

Osuuspankkikeskus-johtoista OP-ryhmää koskevat kirjat

Jorma Ojaharjun toimittamassa kirjassa Aleksilta Nokalle (" href="http://www.nettisanomat.com/2002/10/17/sesiita.htm" target=_blank-->) kerrotaan OKO:sta ja sen uhriksi joutuneesta OPKo-Aleksin entisestä pankinjohtaja Risto Yli-Lotilasta. Edelleen OP-ryhmää käsittelevät kirjat: Jorma Ojaharju: Yrittäjän Veikko Luode ajojahti (Gummerus, 1994) ja Yrjö Paukkunen: Oikeusvaltion todelliset kasvot.

Muistelmat lama-ajasta

Mielenkiintoisia muistelmia tai henkilöhistorioita lama-ajasta ovat esimerkiksi Rolf Kullbergin … ja niin päättyi kulutusjuhla (WSOY 1996), Mauno Saaren Minä, Christopher Wegelius (Gummerus 1992), Jaakko Lassilan Markka ja ääni (Kirjayhtymä 1993), Pentti Kourin Suomen omistaja (Otava 1996) ja Mauno Koiviston Kaksi kautta I (1994) sekä Esko Ahon Pääministeri (Otava 2000). Ahon ja Iiro Viinasen roolia selostavat Risto Uimosen Nuori pääministeri (WSOY 1995) ja Mauno Saaren Näkymätön käsi (Gummerus 2006). Kasia Åstrandin kirjassa Huomisen mahdolliuus Eeva Kuuskoski kertoo asioista. Hannele Pokan kirja Porvarihallitus antaa selkeän kuvan siitä miten sen ajan hallitus toimi.

Europarlamentaarikko Esko Seppänen ja toimittaja Antti-Pekka Pietilä kertovat yksityiskohtaisesti kirjoissaan pankkien toiminnasta laman aikana. Kummankin kirjan nimi on Pankkikirja. Professori Heikki Ylikangas valottaa kirjassaan Suomen historian solmukohdat )" href="http://www.hs.fi/kirjat/artikkeli/Historian+ja+suurmiesten+tekijät+tuomiolla/HS20070531SI1KU02e4x" target=_blank(-->) (WSOY 2007) pankkikriisin syitä ja syyllisiä.

Yksityisen kansalaisen näkökulma

Laman ja pankkikriisin jalkoihin jääneen yksityisen kansalaisen tai pienyrittäjän ääni on jäänyt melko vaisuksi ainakin päättäjien ja johtavien tiedotusvälineiden tietoisuudessa. Epäilen, että näin on tehty tarkoituksellisesti. Myös pankkikriisin kritiikki ja miten pankkikriisi hoidettiin, on jäänyt johtavien tiedotusvälineiden osalta aikalailla muiden asioiden varjoon.

Erinomaista työtä asioiden julkituomisessa on tehty turkulainen Kalevi Kannus, jonka promerit-nettisivuilta http://www.promerit.net/ löytyy yksityiskohtaista tietoa pankkikriisistä ja oikeuslaitoksen toiminnassa.

Joensuunlainen Markku Rouhiainen on myös nettisivuillaan Suomi Paremmaksi tuonut värikkäästi pankkikriisin asioita esille. Jyväskyläläinen Jorma Uski on nettisivuillaan (-->) paneutunut myös pankkikriisin saloihin ja oikeuslaitoksen toimintaan. Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto on tuonut pankkikriisiä ja sen ongelmia esille omilla nettisivuillaan http://www.eok.fi/eok/.

Olen omalta osaltani kantanut korteni kekoon kirjoittamalla kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaa (ISBN 952-91-4593-X) ja myös Erkki Aho–päiväkirja http://www.erkkiaho.com/blog/ antaa konkreettista tietoa siitä miten pankkikriisin uhri kokee asian käytännössä.

Seppo Konttisen Salainen pankkituki on yksi merkittävimmistä kirjoista, jossa analysoidaan Suomen lamaan. Oikeuspolitiikan ja lainkäytön tutkimusryhmän kirja Laman ja rahan pelurit on ehkä kaikkein parhaiten päässyt sisälle pankkikriisin anatomiaan. Ekonomi Jukka Davidssonin Uppsalan Yliopistolle tekemä selvitys Political Risk in Finland **) )" href="http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_uu_diva-8176-2__fulltext.pdf" target=_blank(-->) tuo selkeästi ja kiistattomasti esille pankkikriisin ja laman tapahtumat, syyt ja seuraukset.

Ylen toimittaja Timo-Erkki Heino on tehnyt ansiokkaita dokumenttiohjelmia, jotka ovat katsottavissa Ylen Elävästä arkistosta )" href="http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=86&t=567" target=_blank(-->). Hyvän kuvan itse lama-ajan keskustelusta saa esimerkiksi alla mainituista Suomen Kuvalehdessä julkaistuista talouspoliittisista kirjoituksista: Timo Relander: Suomi uppoaa (SK 26.7.1991) ja Antti Tanskanen: Mr Churchillin oppi estää Suomen elpymisen (SK 2.8.1991).

Lukuhetkiä!

*) http://www.economics.harvard.edu/faculty/rogoff/files/Is_The_US_Subprime_Crisis_So_Different.pdf
Kenneth Rogoff ja Carmen M. Reinhart: Is the 2007 Subprime Financial Crisis So Different?

**) http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_uu_diva-8176-2__fulltext.pdf
Jukka Davidsson: Political Risk in Finland


- Antti-Pekka Pietilä: Presidentin pankki (Art House Oy 1996, ISBN 9518841977)

Ei kommentteja: