maanantai 24. marraskuuta 2008

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti


Anti-Arsenal Tutkimus on tehnyt lukuisia palautteita, joita luettavuuden helpottamiseksi toistetaan tässä pieniä kirjoitusvirheitä oiottuna. Tässä palautteita päiväkirjaani Anti-Arsenal tutkimukselta.

______________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 02 03 2008, 8:26
Kiitos Erkki Aho arvokkaasta tutkimustyöstäsi! Haluamme tukea sinua tutkimuksissasi. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on oikein hyvä tutkimuskohde. Meillä on hänestä paljonkin tutkimusten kohteeksi otettavaa aineistoa.

Oikeuskanslerinvirastossakin hän on jättänyt suurten luokan, ja myös yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita tutkimatta. Mutta aloitetaan tässä ajalta, jolloin hän oli eduskunnan oikeusasiamiehen (eoa) kansliapäällikkönä.

Mikä on Lehtimajan & Jonkan "Vaiettu varasto" ?
> Lehtimäen ja Jonkan "Vaiettu varasto" = viivästyneiden, vanhojen hoitamattomien asioiden/kantelujen suuri määrä, joka he yrittivät vuosikertomukseensakin vuodelta 1998 kätkeä "keskimääräisen käsittelyajan" alle.
> "Keskimääräinen käsittelyaika" = todellisuuteen perustumaton, kansalaisten yhdenvertaisuutta asioiden käsittelyjärjestyksessä törkeästi loukkaavalla tavalla syntynyt tilastollinen harha,joka antaa täysin väärän kuvan eoa:n toiminnasta ja sen tehokkuudesta.

Näyttö (todisteet):
Taulukko vuosien 1995 ja 1998 vuosikertomusten perusteella viivästyneistä asioista on - vuosikertomusten jaottelua noudattaen -seuraava:
I toimintavuosien alku:
a) vuosikertomus vuodelta 1995:
vuodelle siirtyi asioita vuodelta 1993 5 kpl
vuodelta 1994 1080 kpl
b) vuosikertomus vuodelta 1998:
vuodelle siirtyi asioita vuodelta 1995 26 kpl
vuodelta 1996 473 kpl
vuodelta 1997 1045 kpl
II toimintavuosien loppu:
a) vuosikertomus vuodelta 1995:
seuraavalle vuodelle siirtyi vuodelta 1994 155 kpl
b) vuosikertomus vuodelta 1998:
seuraavalle vuodelle siirtyi vuodelta 1996 118 kpl
vuodelta 1997 446 kpl

Johtopäätöksiä: Eoa ja sen kansliapäällikkö (joka on vastuussa vuosittaisten toimintakertomusten laatimisesta ja sisällöstä) ei ole pitänyt eduskuntaa selvillä oikeasta tilanteesta toiminnassaan, eikä ole tehnyt esityksiä tilanteen (ongelmien = mm. viivästyneiden juttujen varasto) korjaamiseksi. Eli: on tapahtunut erittäin vakavaa kansalaisten oikeusturvan tahallista laiminlyöntiä! Tämä on siis vain alkua tulevasta jatkokertomuksesta Jonkan „laillisuusvalvonnasta“.
_______________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 03 03 2008, 9:32
Tiedossamme on, että vuosina 1998 ja 1999 käytiin kova 'oikeustaistelu' eduskunnassa ja sen liepeillä siitä, kuinka suomalainen laillisuusvalvonta todellisuudessa toimii. - Jaakko Jonkka oli silloin Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliapäällikkönä, s.o. vastuullisena ja vielä suurimpana vastuullisena siitäkin mitä eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomuksiin kirjoitetaan = informoidaan toiminnasta eduskunnalle ja kansalle.

Jonkan(kin) toimesta kansanedustajille ja Suomen kansalle annettu informaatio oli valheellista. Kun tämä kansalaisten virkuimpien toimesta havaittiin, käynnistyi eduskunnassa - perustuslakivaliokunta (pj. Paula Kokkonen) keskeisenä tapahtumapaikkana eoa:n toimintakertomuksen eduskuntakäsittelyn valmistelijana - kansalaisten toimesta (siis ei siis EK:n sisältä kansanedustajien toimesta) ihan oikeaksi OIKEUSTAISTELUKSI luonnehdittava toiminta. Siihen liittyi mm. perustuslakivaliokunnan jäsenille lähetetty sähköposti, mikä sekään ei antanut aihetta mihinkään - kun 'ukaasit'/toimintaohjeet oli jo poliitikolle (tieto/käskytys oli tavoittanut myös kansanedustajat ja erityisesti perustuslakivaliokunnan jäsenet) annettu.

Viesti eduskuntaan, erityisesti perustuslakivaliokunnalle ja sen jäsenille oli seuraavanlainen:
Arvoisa perustuslakivaliokunnan jäsen! Onko eduskunnan oikeusasiamies mielestänne täyttänyt velvollisuutensa, kun: Pankkiasiakas joutui itse teettämään pankin toiminnasta sitä tutkimusta, mikä viranomaisten - myös eduskunnan oikeusasiamiehen - olisi pitänyt tehdä? Valtion viranomaiset (oikeussuojakoneisto) kun jätti asian tutkimatta, eikä viranomaiset ole ryhtyneet vielä tutkimaan asiaa pankkiasiakkaan esittämän uuden aineistonkaan perusteella, ilmeisesti peläten, että se todistaisi heidän virkavirheensä, vaan ovat yrittäneet lakaista asiaa vain maton alle. Eduskunnan oikeusasiamiehenne ei - kolme (3) vuotta ja kaksi (2) kuukautta asiaa vanhennettuaan "vaietussa varastossaan", tekemättä/teetättämättä sinä aikana asialle mitään tutkimuksia ja hankkimatta edes asian ratkaisemiseen välttämättömiä asiakirjojakaan - nähnyt asiassa mitään huomautettavaa. "Vaiettu varasto" tuli paljastetuksi, kun ryhdyimme tutkimaan, onko eduskunnan oikeusasiamies hyllyttänyt toistenkin asioita samalla tavalla.

Vastaus, eli "vaiettu varasto" löytyi eduskunnan oikeusasiamiehen vuosittaisten toimintakertomusten loppuun sisältyvistä liitteistä – joita ei kukaan ilman erityistä aihetta lue. Sen sijaan yleensä luetaan – kuten kansanedustajatkin ovat lukeneet, kun eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaa on eduskunnassa vuosittain toimintakertomuksen perusteella käsitelty - toimintakertomusten alku ja siinä esitetyt eduskunnan oikeusasiamiehen omat (harhaanjohtavat) johtopäätökset toiminnastaan. Eikö tuollainen asioiden maton alle lakaiseminen ole jo eduskunnan oikeusasiamiehen viran väärinkäyttämistä? Onko mielestäsi oikein, että eduskunnan oikeusasiamies jättää vuosikertomuksessaan eduskunnalle ja perustuslakivaliokunnalle ilmoittamatta ns. "vaietun varasto", s.o. erittäin suuren määrän vanhaksi käyneitä hoitamattomia asioita, ja niistä piittaamatta laskee ilmoittaa toimintansa yleisarvioinnissa keskimääräiseksi juttujen käsittelyajakseen 9,6 kuukautta? Onko mielestäsi oikein, että eduskunnan oikeusasiamies loukkaa näin törkeästi kansalaisten yhdenvertaisuutta asioita käsitellessään käsittelyjärjestyksen yhteydessä.? Onko mielestäsi oikein, että eduskunnan oikeusasiamies vastaa asioiden käsittelyajoista hänelle tehtyyn kysymykseen valehtelemalla ? Oletko sitä mieltä, että "Lehtimajan suussa vääntyy rautakankikin" kuten eräs kanssakulkijamme on asian ilmaissut ? Onko eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaa on ryhdyttävä tutkimaan perusteellisesti? Oletko sitä mieltä, että on jo kutsuttava koolle valtakunnanoikeus tutkimaan eduskunnan oikeusasiamiehen tekemisiä ja tekemättä jättämisiä?

Arvoisa perustuslakivaliokunnan jäsen! Onko eduskunnan oikeusasiamies mielestänne täyttänyt velvollisuutensa, kun: Pankkiasiakas joutui itse teettämään pankin toiminnasta sitä tutkimusta, mikä viranomaisten - myös eduskunnan oikeusasiamiehen - olisi pitänyt tehdä. Valtion viranomaiset (oikeussuojakoneisto) kun jätti asian tutkimatta, eikä viranomaiset ole ryhtyneet vielä tutkimaan asiaa pankkiasiakkaan esittämän uuden aineistonkaan perusteella, ilmeisesti peläten, että se todistaisi heidän virkavirheensä, vaan ovat yrittäneet lakaista asiaa vain maton alle. Eduskunnan oikeusasiamiehenne ei - kolme (3) vuotta ja kaksi (2) kuukautta asiaa vanhennettuaan "vaietussa varastossaan", tekemättä/teetättämättä sinä aikana asialle mitään tutkimuksia ja hankkimatta edes asian ratkaisemiseen välttämättömiä asiakirjojakaan - nähnyt asiassa mitään huomautettavaa.

Viestin vaikutuksista myöhemminkin .. ja siitä sekä muustakin kirjoitetaan vielä kirja ja ohjataan elokuvakin yms. …. Eli niin kuin silloinen eduskunnan puhemies Riitta Uosukainenkin on TV:ssä lausunut "ei saa jäädä tuleen makaamaan" .. tarkoittaa tämä myös sitä, ettei Riitta Uosukaisen tuleenkaan. Hänestäkin ja vastuustaan silloin on erittäin raskauttavaa dokumenttia esitettävissä.
_______________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 03 03. 2008, 10:09
Edellistä viestiämme jatkaen toteamme, että silloisen Suomen kerkeimpiin tähtiin kuulunut Riitta Uosukainen on täysin vastuussa kaikesta siitä pahasta, mitä hänen 'hallituskautenaan' Suomessa sallittiin tapahtuvan… On tarve perustaa kansainvälinen tuomioistuin tutkimaan hänenkin. .. ym... toimintaansa = tekojaan ja laiminlyöntejään... Tutkimusaineistoomme sisältyy paljon todistusaineistoa silloisten vaikuttajapoliitikkojen toiminnasta/salailusta + pankkien ja niiden pankkikulttuurista vastuussa olleiden/olevien pankkijohtajien + suomalaisen viranomaisten toiminnasta (tuomioistuintoiminta + tutkintavelvollisten viranomaisten toiminta). Tässä vain johdantoa siihen, mitä kaikkea pinnalle nousee, kun alamme pumppaamaan.
______________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 03 03 2008, 11:28
Jatkaen edellistä viestiämme totemme, että ei tietenkään vastuullisten piiri rajoitu vain Riitta Uosukaiseen, s.o. valtakuntamme virallisen hierarkian mukaan tasasavallan presidentistämme seuraava eli eduskunnan puhemies - missä asemassa siis Riitta Uosukainen oli, kun nyt vastuullisia osoitetaan - vaan tutkimusaineistoomme sisältyy valtava määrä tietoutta, jonka perusteella vastuu kaikesta suomalaisesta pahasta voidaan kanavoida sinne, minne se kuuluu. Valtaapitäville ja -pitäneille on siis totuuden aika koittamassa!
______________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 03 03 2008, 12:40
Viitaten edellisiin viesteihimme toeamme, että asiat pitää konkretisoida - tapahtumille pitää saada kasvot - ja oikein sopivat kasvot omistaa oikeuskanslerin virastossa ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa kritiikkilistaansa kartuttanut Jaakko Jonkka. Toimintamme tavoite on tehdä viimeinkin selväksi se, mitä Suomessa on tapahtunut 1990 luvun alusta alkaen ja erityisesti pankkikriisiin liittyen, mitä on salattu, ketä on tuettu, missä on yhdenvertaisuus, kuinka Suomen perustuslaki on toteutettu ja kuinka sitä vastaan valtamafia on vehkeillyt ... jne. Siis, kaikki joilla on jotain yhteiskuntavastuullisesta ajattelusta jotain jäljellä, nyt jo viimein on aika ryhdistäytyä! S.o. kirjoittakaa edes tälle palstalle.
______________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 03 03 2008, 12:57
Laillisuusvalvontaongelmiin ja sen mukana koko suomalaisen yhteiskunnan mega-luokan ongelmiin liittyen toteamme melko vankkaan lääketieteelliseenkin tietouteen perustuen, että ennenaikaiseen 'sairastumiseen' ja virkansa jättämiseen korkeimman oikeuden presidentillä Leif Sevónilla ja myös oikeuskansleri Paavo Nikulalla on ollut se, etteivät he enää kestäneet niitä paineita, jotka heidän tietensäkin (tahallisesti) väärät päätöksensä/toimintansa on aiheuttanut. – Mutta kysyä pitää, onko koko kansan siitä kärsittävä ? Vastauksemme on, että EI: Väärinkäytöstensä paljastaminen antaisi suuren helpotuksen heille itselleen ja samalla koko suomalainen yhteiskunta tervehtyisi kun sen sairas tilanne tulisi näin diagnostisoiduksi ja tervehtyminen voisi alkaa.
______________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 03 03 2008, 13:57
Sauli Niinistö on hirtettävä. Kun jo viimeinkin ryhdytään tutkimaan niitä hirveyksiä, joita Suomen valtion edustajien tieten/käskystä on Suomessa tapahtunut 1990-luvulta alkaen, on tutkimus kohdistettava erityisesti siihenkin, kuinka Sauli Niinistö on silloisena valtiovarainministerinä toiminut. - Suomen tuomioistuinlaitoksen arkistosta löytyy kirjelmä, jossa on kerrottu, että Sauli Niinistö on SSP/Arsenal - päätöksentekotilaisuudessa todennut, että pankkiasiakkaat/ SSP & Arsenalin vastapuolet eivät saa voittaa pankkia oikeusjutuissaan. Eli kyse on suomalaisen viranomaiskoneiston (Suomen valtion .. muista: valtion valta/kansalainen ja pankkiasiakas) arkistosta löytyvästä asiakirjasta - jonka johdosta ei kukaan koskaan ole 'evääkään' liikauttanut.
______________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 04 03 2008, 8:08
"Oikeudelliset rakenteet taipuvat tai murtuvat vakavissa kriiseissä."
"Kriisien tutkimisella saadaan puntaroiduksi sitä, mikä merkitys oikeudellisilla instituutioilla on kriisien hallinnassa ja rauhoittamisessa."
______________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 04 03 2008, 8:12
Laillisuusvalvojilla - eduskunnan oikeusasiamiehellä ja oikeuskanslerilla, ja niissä tehtävissä vaikutusvaltaisesti toimineella Jaakko Jonkalla - on suuri vastuu siitä, miksi on jätetty tutkimatta / salattu, miten oikeudelliset rakenteet ovat taipuneet Suomen lähihistoriassa.
______________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 05 03 2008, 16:00
Tilisanomat –lehden numerossa 1/2008 sivulla 11 on kirjoitus ”Korkeimman oikeuden purkukynnys on korkea”. Kirjoittaja on oikeustieteen tohtori ja asianajaja. Korkeimman oikeuden käytäntö tuomion purkamista koskevissa asioissa onkin syytä ottaa kriittisen tutkimuksen kohteeksi. Olisi syytä suorittaa ns. tapaustutkimuksia (case –tutkimuksia), ja tuoda tapausesimerkkien avulla esille ja arvioitavaksi, kuinka lainmukaista/lainvastaista on korkeimman oikeuden toiminta on ollut. Hallussamme on aivan riittävästi tutkimusaineistoa, jonka perusteella on ”syytä epäillä” ….. Tässä vaiheessa en uskallakaan enempää kirjoittaa, koska … on niin paljon ja korkeinta oikeutta vastaan niin raskauttavaa esitettävänä, että …

Toivottavasti sekin päivä vielä koittaa, että asioista voi kirjoittaa ilman pilkkuviivoja. Yksi tapa tuoda näitä asioita esille olisi esim. tapaustutkimusten suorittaminen. Tällaiset tutkimukset olisivat niin tärkeitä ja valtion – uskottavuus tuomioistuinlaitokseen, tutkintavelvollisiin viranomaisiin, virkamiehiin, poliitikkoihin sekä Suomen oikeus- ja yhteiskuntajärjestykseen – itsensä pitäisi tällaiset tutkimukset käynnistää. Mutta tutkimusten suorittaminen pitää olla kansalaisten kontrolloitavissa. – Tähänkin asiaan meillä olisi enemmänkin kerrottavaa, ja senkin aika vielä koittaa. Mutta tämän nettisivun teemaan liittyen: korkein oikeuskin on voinut tehdä mitä tahansa, kun laillisuusvalvonta ei ole toiminut, vaan se on totaalisesti pettänyt.
______________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 06 03 2008, 7:22
Tuomion purkamisesta (ym. ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista) on säädetty lailla. Korkein oikeus on kuitenkin omaksunut käytännön, joka on monin esimerkkitapauksin (case –tutkimuksin) osoitettavissa lainvastaiseksi. Näin on voinut tapahtua, kun ei edes laillisuusvalvonta (eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri) Suomessa ole toiminut. Kun laista, oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksestä on enää vain kulissit jäljellä. Näin on vain piittaamattomalla ’käytännöllä’ voitu toteuttaa Suomessa salainen vallankumous niin, etteivät tyhmemmät ole sitä edes huomanneet.
______________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 07 03 2008, 13:40
Oikein ja tavoitteidensa mukaisesti toimiva laillisuusvalvontakoneisto - s.o. Eduskunnan oikeusasiamies ja Oikeuskansleri - olisivat erittäin arvokkaita indikaattoreita/tiedonlähteitä, jotka yhteiskunnan 'hukkaputkina' toimiessaan erittäin hyvällä havaintopaikalla näkevät, mikä yhteiskunnassamme "mättää", ja näin syntyvän tietouden/tietokannan perusteella laillisuusvalvojat voisivat/niiden pitäisi raportoida epäkohdista yhteiskunnassamme. - Mutta niiden omaksuman 'hyvä veli'/'ei korppi korpin silmää noki' - käytäntönsä mukaisesti em. laillisuusvalvojat toimivat päivastoin tarkoituksensa vastaisesti: peittelevät virkakoneiston väärinkäytöksiä/tehottomuutta, kun pitäisi paljastaa ne. = Jos joku tyhmä kansalainen erehtyy tekemään kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille, niin niiltä viimeistään saa 'arvovaltaisen kannanoton', joka 'todistaa' oikeusturvaa hakeneen olleen aivan väärällä asialla. = Näin tehokas suojakoneisto siis on valtamafialla. Em. "laillisuusvalvojien" itsensä lainvastaisesti omaksumansa/kaappaamansa käytännön perusteella.

Tätä yhteiskunnanvastaista käytäntöä ei ole vielä riittävin joukkovoimin kyetty kumoamaan .. Mitään sallittua/järjestäytynyttä keinoa sen kumoamiseen ei ole olemassa, koska järjestäytyneen toiminnan järjestäminen edellyttää valtamafian lupaa, eikä pelkkä marssi Mannerheiminintiellä eduskuntatalon edessä vaikuta vielä mitään. Tarvitaan vaikuttavuutta!
______________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 07 03 2008, 13:51
Se, että laillisuusvalvojat - eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri - toimivat tarkoituksensa vastaisesti (kuten edellisessä viestissämme jo on todettu) on ymmärretty jopa eduskunnan kellarissakin( kabinetissa, joissa edustajamme ovat kansanedustajioa tavanneet). Ei ole tarvinnut kuin henkäistä siitä, että laillisuusvalvojat toimivat tarkoituksensa vastaisesti, niin jo on ottanut kansanedustaja asian omakseen ja ryhtynyt kertomaan juuri sitä, mitä edustajamme oli tarkoitus kertoa.- Mutta mitään ei ole tapahtunut(!) ko. kansanedustetuillekin: 'jollet ole asiasi takana, olet meitä vastaan'. Tee velvollisuutensi, kun olet sinne omasta halustasi pyrkinytkin. - Pankkien uhrit .. ja suuressa määrin myös tuomioistuinlaitoksen ja tutkintavelvollisten viranomaisten uhrit ja heitteillejätetyt kohdistavat vastuuarvostelunsa myös teihin.
_____________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 10 03 2008, 9:12
Meillä on jo erittäin syvällisesti argumentoitu tutkimus siitä, että ja kuinka korkeimman oikeuden omaksuma/'kaappaama' (ilman laillista oikeutta käyttöönottamansa) on virheellistä, selvästi lainvastaista. Tuo lainvastaisuus on palvellut erittäin hyvin suomalaista valtamafiaa.

Oikeuskansleri Jonkka on virka-asemissaan - nykyisessä ja entisissään - voinut tehokkaasti estää kaiken korkeimpaan oikeuteen kohdistuvat viranomaistutkimukset - kuten myös alempiin oikeusasteisiin ja tutkintavelvollisiin viranomaisiin kohdistettavaksi vaaditut viranomaistutkimukset. Niinpä 'valtamafia' on voinut toimia rauhassa Suomen oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen .. ja perustuslain .. vastaisesti. Jos Jonkan toiminta - menneisyydestään nykypäivään - saataisiin tutkimuksen kohteeksi, samalla tulisi tutkituksi ja tervehdytetyksi koko suomalainen yhteiskunta ... kumoamalla sen päälle kasvanut 'rikkaruoho'-' valtamafia', joka on ryöstänyt kasvualustaa terveeltä yhteiskuntaa hyödyttävältä 'hyötykasvustolta', s.o. Suomen perustuslakia ja suomalaista lainsäädäntöä kunnioittavalta ja noudattavalta kansalta.

Argumentit ja todisteet kaikelle tälle on jo olemassa. Ne vain pitäisi saada sellaiseen käyttöön, että niillä olisi vaikutusta. - Jonkan toiminnan tutkimisen kautta koko yhteiskuntamme tulee diagnostisoiduksi ja tervehtyminen voi alkaa.
______________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 10 03 2008, 9:39
Aikaisemmassa viestissämme oli kerrottu, että Tilisanomat –lehden numerossa 1/2008 sivulla 11 on kirjoitus ”Korkeimman oikeuden purkukynnys on korkea”. Kirjoittaja on paitsi oikeustieteen tohtori myös asianajaja, ja viimeksi mainittu rooli on liikaakin vaikuttanut kirjoituksen sisältöön: vaikka kirjoituksen otsikossa on ehkä haluttu tuoda jotain esille, on kirjoitus pelkän toteamuksen asteelle jääneenä - siis ilman kritiikkiä - selvästi asianajajan ajatusmaailmaa heijastava: asianajotoiminta on rahallisen tuloksen tavoittelemiseen pyrkivää elinkeinotoimintaa, eikä tuon tavoitteen etujen mukaista ole esittää kritiikkiä valtaapitäviä kohtaan. Tällainen toiminta-ajatus on selvästi nähtävissä ko. kirjoituksessa, ja siitä johtuen on kirjoittajan johtopäätös valtaapitäviä ja korkeinta oikeutta mielistelevä. Eli kirjoitus on laadittu asianajajan = rahalliseen tulokseen tavoittelevan asianajajan roolissa, eikä tutkija (oikeustieteilijän roolissa). - Yleensäkin on syytä tietää ja tiedostaa, että asianajaja on .... eikä siis siinä roolissaan ole lähtökohtaisestikaan uskottava yhteiskunnallisessa keskustelussa. Siis:
_______________________________________________________

Anti-Arsenal Tutkimus kirjoitti 10 03 2008, 9:50
Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja .. ml. sen virheellisyyden tutkimiseen .. eivät (lähtökohtaisesti) sovellu henkilöt, joilla on 'oma lehmä ojassa' = eivät siis edes:
1) kansanedustajat (tavoittelevat yleistä hyväksyntää, ja 'oikeustaistelijaksi' leimautuminen ei edistä omaa uraa),
2) asianajajat, jotka tekevät työtään taloudellista tulosta tavoittelevina elinkeinonharjoittajina. Eikä ... lista olisi melko pitkä, eikä siihen kannata nyt .... Siis lähtökohtaisesti totuudenmukaisin tietolähde on esim. arsenal- tai muu pankkiuhri, jolla on todellista case-tason kokemusta, eikä tarvitse mielistellä ketään.

Ei kommentteja: