torstai 28. toukokuuta 2015

Kohti hallittua rakennemuutosta

Helsingin Pelastusarmeijan edessä jonotetaan leipää.

Presidentti Mauno Koivisto antaa 10.huhtikuuta 1987 kokoomuksen Harri Holkerille hallitustunnustelijan tehtävän tarkoituksena ensisijaisesti muodostaa kokoomuksen ja SDP:n hen nojaava hallitus. Onko Kokoomuksen yli 40 vuotta kestänyt korpivaellus oppositiossa päättymässä? Presidentti Kekkosen perintöä vaaliva keskustapuolueen puheenjohtaja Paavo Väyrynen toteaa 20 huhtikuuta, että nyt kaavailtava hallitus on ”jyrkästi Kekkosen periaatteiden vastainen hallitus”. Tästäkin huolimatta Koivisto nimittää 30. huhtikuuta 1987 Holkerin hallituksen virkaansa: 7 salkkua kokoomukselle, 8 SDP:lle, 2 RKP:lle ja liikenneministeriksi SMP:n Pekka Vennamo. Suurimpien hallituspuolueiden ideologiset erot ovat menettäneet merkityksensä, molemmat edustavat pääasiassa palkansaajia, joiden edut ja ”suurpääoman ” edut nähdään yhä yhteneväisempänä. Hallitus otta tavoitteekseen suuren verouudistuksen teemana ”verotus kevenee” ja yhteiskunnan hallitun rakennemuutoksen toteuttamisen.

Holkerin hallituksen ohjelmassa oleva ”hallittu rakennemuutos” alkaa karata käsistä. Vuoden 1987 lokakuun pörssiroamahdus jälkeen kurssit alkavat nousta vuoden 1988 tammikuussa. Suomessa syntyy kasinotalous, kun nousu houkuttelee ammattilaisia ja harrastelijoita hamuamaan jatkuvan kurssinousun takaamia pikavoittoja. Talouden ylikuumenemisen ehkä tärkein osatekijä on parin viime vuoden aikana tapahtunut pääomamarkkinoiden vapauttaminen. Reaalitalous ei kiinnosta, sillä lainarahoitukseen perustuva keinottelu ja riskinotto opettavat nopeasti, että raha kasvaa puussa, toisin kuin opetettu. Pankit suorastaan tyrkyttävät lainaa, ja lainarahaa syydetään myös kiinteistökeinotteluun. Kylpylöiden, hiihtokeskusten ja golfkenttien rakentamiseen.

Pankit ruokkivat kulutusjuhlaa

Suomen talous käy edelleen ylikierroksilla vuonna 1989. Bruttokansantuote kasvaa vielä 5 prosentilla. Tuonnin kasvu on lähes kuusinkertainen viennin kasvuun verrattuna. Yksityiset investoinnit lisääntyvät, ja yksityinen kulutus kasvaa 4 prosenttia. Kulutus suuntautuu tuontitavaroihin ja esim. ulkomaanmatkoihin. Kotitalouksien velkaantumisaste on korkea, koska pankit tyrkyttävät asiakkaille rahaa. Vakuuksien arvo on usein hatusta vedetty. Asuntorakentamisessa saavutetaan 1980-luvun tuotantoennätys, 58 000 asuntoa. Korkeat korot ja asuntojen hintoihin liittyvät odotukset muodostavat vaarallisen yhdistelmän. Asuntolainen vakuutena käytetään hankittavaa asuntoa, jonka arvon odotetaan koko ajan kasvavan. Lyhyen rahan Helibor-korot nousevat rajusti vuoden lopulla 1989. Pessimistisimmät varoittelevat käsissä olevan pommin, joka helposti räjähtää, kun asuntokauppa hiipuu. Mutta nousevathan pörssikurssitkin. Lisää mustia pilviä taivaalle tuo Suomen suurimman laivanrakennusyrityksen Wärtsilä Meriteollisuuden konkurssi 23. lokakuuta 1989. Maailmanpankin tilaston mukaan Suomi on maailman kahdeksanneksi rikkain maa henketä kohden laskettuna kansatuotteella mitattuna.

Asuntojen reaalihinnat ovat nousseet Helsingin seudulla vuodesta 1979 kymmnessä vuodessa noin kolminkertaisikksi. Inflaatio, asuntorakentajien paras ystävä, on laantumassa: elinkustannusindeksi nousi 1980-luvun alussa noin 12 prosenttia vuodessa,mutta vuonna 1990 vain 6 prosenttia. Lainakorot sen sijaan ovat pahimmillaan nousseet kahdeksasta 17,3 prosenttiin, Nyt asuntojen hinnat tippuivat yhdessä vuodessa noin 15 prosenttia. Huippuhinnalla ja -lainakorolla asunnon ostanut asuntosäästäjä jää odottamaan myymättä olevan vanhjan asunnon hinnan nousua, jota ei tule. Syntyy 1930-luvun laman ja maaseudun pakkokuutokauppojen kaltainen tilanne, joka hyvin usein johtaa syvään inhimilliseen tragediaan, varsinkin kun siihen tulee liittymään työttömyys tai oman yrityksen konkurssi. Puheet kulutusjuhlasta ja hulvattomastaaa lainanotosta kiihtyvät ja kiihdyttävät asuntosäästäjän mieltä. Helsingin arvopaperipörssin Unitas-indeksi putoaa edellisestä vuodesta vuonna 1990 lähes 30 prosenttia.

Porvarihallitus pankkikriisin hoitajaksi

Vuonna 1991 presidentti Mauno Koivisto antaa eduskunnan puhemiehelle Suomen Keskustan Esko Aholle tehtäväksi tunnustella enemmistöhallituksen muodostamista. SDP päättää heti vaalien jälkeen jäädä oppositioon, mutta muut puolueet ovat periaatteessa valmiit hallitukseen, Presidentti nimittää 26. huhtikuuta Ahon neljän puolueen porvarihallituksen, jossa keskustalla on kahdeksan ministerisalkkua, kokoomuksella kuusi, RKP:llä ja kristillisillä yksi. Hallitus ilmoittaa päätavoitteekseen talouden tervehdyttämisen.

Kokoomuksen Iiro Viinanen on hallituksessa valtionvarainministerinä. Edellisen vaalikauden perintö ei ole kummoinen. Maan talous on joutunut syöksykierteeseen. Ahon hallitus yrittää supistaa vaihtotaseen alijäämää, vaikka maan bruttokansantuote putoaa 6,5 prosenttia, pysäyttää valtion velkaantumisen, mutta ulkomaanvelka kasvaa 30 prosenttia eli lähes 180 miljardiin markkaan, ja edistää työllisyyttä, mutta työttömyys kääntyy hallitsemattomaan kasvuun. Maassa tehdään edellisuvuotista kaksi kertaa enemmän konkursseja vuonna 1991 – yhteensä lähes 7000. Markka kytketään euroon kesäkuussa. Viinanen on erityisesti tulilinjalla juustohöylineen. Jokainen ymmärtää, että välttämätön on tehtävä, mutta kukaan ei ymmärrä, miksi valtion säästötoimet kohdistuvat juuri häneen.

Suomen Pankki ilmoittaa 19. syyskuuta ottavansa halluntuunsa Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin SKOP:n, koska pankki on joutumassa maskuvalmiuskriisiin muiden pankken lopetettua sen rahoittamisen. Pääjohtaja Shristopher Wegelius ja varatoimitusjohtaja Juhani Riikonen joutuvat eroaamaan. Pankin nettotappio on lähes 7 miljardia markkaa. Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja vaihtuu Kouri-kauppojen miljarditappion tehneen pankin pääjohtaja Jaakko Lassilan tilale tulee Pertti Voutilainen. STS-pankin tulosa romantaa vuonna 1991. Pääjohtaja Ulf Sundqvist valitaan SDP:n puoluejohtajaksi ja hän jättää pankin. Säästöpankit yrittävät pelastaa kuralla olevat suuret kaupunkien pankit ”vanhakantaisten” pienempien säästöpankkien kustannuksella ja neuvottelevat Suomen Säästöpankin perustamisesta, Pienet pankit eivät innostu aisasta vaan ovat jättäytymässä fuusion ulkopuolelle. Vain ruotsinkielisen pääoman vanha linnake Suomen Yhdyspankki ja ”maalaismainen” osuuspankkiryhmä näyttävät jäävän kriisin ulkopuolelle.

Vuonna 1992 pääministeri Esko Aho vaatii kriisin ajatuneiden pankkien virheistä vasuussa olevien johtajien erottamista ja täsmentää julkisuudessa tarkoittavansa pankilla myös Suomen Pankkia, jonka pääjohtaja Rolf Kullberg. Pääjohtajan mukaan Suomen Pankista vain yritetään tehdä näkyvä syntipukki. Kiistely huipentuu 2. huhtikuuta 1992 tiedotustilaisuuteen, jossa pääjohtaa Rolf Kullberg ilmoittaa jäävänsä eläkkelle myöhemmin kesällä. Eroilmoitus johtaa siihen, että devalvaatio-odotusten takia Suomen Pankin valuuttavaranto hupenee ja markkinakorot nousevat, Kun pohjoismaiset keskuspankit ja Saksan keskuspankki tukevat markkaa ja Suomen hallitus ilmoittaa uudesta säästöpaketista, tilanne kuitenkin rauhoittuu. Sitä ennen eduskunnan pankkivaltuusmiehet valitsevat Suomen Pankin uudeksi pääjohtajaksi Sirkka Hämäläisen, joka aloittaakin levottomien valuuttamarkkinoiden takia kautensa heti 5. huhtikuuta.

Helsingissä Pelastusarmeijan avustuspisteiden ovien edessä on syksyllä 1992 ja alkutalvella 1993 ruokaa jonottavia ihmisiä. Sosiaali- ja terveysministeriä teettää syksyllä kyselyn, jonka tulokset julkaistaan 3. joulukuuta 1993. Kyselyn mukaan 100 000 suomalaista on vuoden aikana nähnyt nälkää. Ahvenanmaalta lähetetään Pelatusarmeijan ruokajakelua täydentämään omenoita ja sipuleita, ja Ruotsissa valmistaudutaan autaamaan Suomen nälkäänäkeviä. Sosiaali- ja terveysmnisteri Jorma Huuhtanen vakuuttaa 9. joulukuuta suomalaisten tulevan toimeen omin voimin.

Kansallis-Osake-Pankin 75 miljoonalla markalla 24. marraskuuta ostamassa STS-Pankki Oy:ssä on 7,5 miljardin talletukset ja yli miljardi pääomaa. Pankin ongelmaluottojen määrä arvioidaan 2,2 miljardiksi ja ne siirretaan valtion vakuusrahaston hoitoon, vuoden 1993 huhtikuussa ongemaluottoja on löytynyt 3,4 miljardin edestä. Huhtikuun 8 ongelmat päätetään jättää vanhaan STS-Pankin ja vain terveet osat yhdistetään KOP:iin. Sovitaan myös, että vakuusrahasto ottaa vastuulleen 90 prosenttia luottotappioista ja KOP 10 prosenttia. Huhtikuun 27.päivä sopimus vahvistetaan, ja STS-pankki saa nimen Siltapankki Oy. Suomen ensimmäinen roskapankki on syntynyt


Lähdeaineisto Kronikka 1900-1999 ISBN 951-35-6529-7

lauantai 11. huhtikuuta 2015

Pankkikriisi on ajankohtainen asia vieläkin

Syyttäjä Petri Oulasmaa

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, April 9, 2015 1:13 PM
Subject: virkavelvollisuuksien hoitaminen

Syyttäjä Petri Oulasmaa
Olette toimineet poliisipäällikkönä Ylivieskassa ja alaistanne poliisi Raimo Ollilaa on syytä epäillä lukuisista virkavelvollisuuksien laiminlyönneistä sekä syyttäjä Sulo Heiskaria toimimisesta esteellisenä syyttäjänä. Itse olette laatineet syytteet minua ja vaimoani vastaan asiassa, jossa minut tuomittiin ehdottomaan vankeuteen saatavasta, jota ei todellisuudessa ollut olemassakaan, koska takaukset oli purettu ja näin ollen takausvastuut rauenneet. Pyydän Teitä perehtymään tähän materiaaliin ja ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin jotta neljä väärä konkurssipäätöstä ja väärä ehdoton vankeustuomioni saadaan purettua sekä lukuisia määrä vääriä muita päätöksiä. Kaikki johtuvat siitä, että johtamanne poliisilaitoksen poliisit ovat jättäneet virkavelvollisuutensa hoitamatta. Asiat eivät voi olla vanhentuneita, koska ne ovat koko ajan olleet vireillä. Tehtävänne on pyytää myös KRP:ltä sinne tekemäni tutkintapyynnöt, koska niitä en itse sieltä saa. Laillisuusvalvojille osoitetut kantelut osoittavat, että asia on ollut koko ajan vireillä, nyt jo 20 vuotta.

Tutkintapyyntö – oikeusvaltio Suomi

Erkki Aho

Tiedoksi Kirsti Oulasmaa ja tiedotusvälineet

Syyttäjä Petri Oulasmaa on vahvistanut sähköpostini vastaanotetuksi. Enää ei voi väistellä asian selvittämistä.

-----Alkuperäinen viesti-----
From: petri.oulasmaa@oikeus.fi
Sent: Thursday, April 9, 2015 1:13 PM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: AUTO: Petri Oulasmaa poissa (paluu 13.04.2015)

 Olen poissa toimistosta alkaen  27.03.2015 ja palaan 13.04.2015.

Olen lomilla / poistumilla 13.4.2015  saakka. Vastaan viestiisi palattuani.
Kiireellisissä tapauksissa ota yhteys syyttäjäviraston asiakaspalveluun
numeroon 029 56 29015

Huomautus: tämä on automaattinen vastaus sanomaasi "virkavelvollisuuksien
hoitaminen" Lähetetty 09.04.2015 13:13:37.

Tämä on ainoa ilmoitus, jonka saat, kun tämä henkilö on poissa.

Sinivalkoinen kavallus

Haluttiinko PK – yritykset pelastaa?

Miksi pankit ovat kiinnostuneita vakuutustoiminnasta?

YLE:n ansiokas yhteenveto yrittäjien ryöstöstä 90-luvun pankkikriisin varjolla.

Omaisuuden suoja pankkikriisissä

Meitä väärillä perusteilla ristiinnaulittuja on valtavasti

Kiduttamisen seuraukset – virallinen tutkimus 1993

Terveyden tuhovaikutus viiveellä

Pankkikriisin pitkä varjo

Täytyykö kaikkien kirjanpitovelvollisten noudattaa lakia

Mitä on kiduttaminen – yhteyttä uhreihin?

Köyhiä ja kipeitä – laman vaikutuksia terveyteen

Osa 10.Varoituksia yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville vuodelta 1996

Koiviston konklaavi

Koiviston konklaavi - irvokas näytelmä oikeusvaltiossa


Valtiopetos

Erkki Rankaviita - Virsi 440

Nyt olen todistanut, että Suomi ei ole oikeusvaltio. Laillisuusvalvonnalla ei ole mitään merkitystä. Laillisuusvalvontaorganisaatiot ovat täysin turhia organisaatioita. Olen tehnyt laillisuusvalvojille, siis oikeuskanslerille ja eduskunnanoikeusasiamiehelle ehkä n. 500 kantelua kummallekin, mutta selvistä rikoksista laillisuusvalvojat eivät ole havainneet yhtäkään. Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle on tehnyt rikostutkintapyynnöt ajoissa. Niistä tutkintapyynnöistä on pitkä luettelo. Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa. Todellisia syyllisiä asioissa ovat Ollilan lisäksi syyttäjä Sulo Heiskari ja Esa Mustonen sekä poliisijohtaja Sauli Kuha ja ennenkaikkea Oulun KRP. Näistä on kiistattomat näytöt. Siitä huolimatta valtakunnansyyttäjävirasto ei ole löytänyt asioissa yhtään rikosta. Varatuomari Paavo M. Petäjä ja entinen asianajaja Asko Keärnen ovat tunnustaneet rikoksensa ja muiden osalta on kiistattomat näytöt. Todelliset rikolliset ovat Arsenal Oy ja Kera Oy eli Suomen valtio. On käsittämätöntä, ettei minkään instanssi Suomessa ole havainnut rikoksia tässä prosessissa, jota on kestänyt parin kuukauden kuluttua jo 20 vuotta. Suomen oikeuslaitos on täysin epäluotettava. Siitä loistavana esimerkkinä on Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, joka ei ole ottanut vastaaan todistusaineistoa eikä kuullut todistajia asioissani . Asiat selviää blogistani oikeuslaitos ja poliisi

sekä
Suppea asialuettelo

Sain Heino Virralta postitse luettelon Heino Virran tekemistä kanteluista oikeuskanslerille koskien PR-talojen konkurssivyyhteä. Niitä oli neljä A4-sivua. Kun nämä yhdistetään minun tekemiini kanteluihin , niin asiat eivät voi olla mitenkään vanhentuneita. Samaan aikaan olemme kumpikin tehneet asioista rikosilmoituksia poliisille satoja joten asiat eivät voi olla vanhentuneita, vaan kiistattomasti vanhennettuja ja vanhentaminen on rikos eli kysymys on rikoksesta rikoksen perään.

Heino Virran suppea luettelo


On käsittämätöntä miksi kansalaiset ja tiedotusvälineet vaikenevat asiasta. Miksi kansanedustajat eivät ole reagoineet asioihin, vaikka olen lähettänyt heille satoja sähköposteja näiden 20 vuoden aikana. Kansanedustajille on oma etu tärkeämpi. 


Totuudenpuhujalla ei ole ystävää:

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

oikeudenkäynti tietämättämme

rikolliset konkurssit

rikoksia ei tutkita

ahojahti

Erkki vastaan maailma

blogit ja videot

Nettikirjalauantai 21. helmikuuta 2015

Pankkikriisin pitkä varjo

Pankkikriisin pitkä varjo

Lama ja oikeus

Pankkiryöstö

Pankkien uhrit

Pankit tilillä

Taistelu Katinkullasta

Pankkilaskun maksajat

Mitä tulikaan sanottua?

Väärää politiikkaa

90-luvun lama kaatoi pankkeja ja ihmisiä

Isännät ja isäntien varjot

Suomi ylös – pankit alas

Laman kuva: valta – voima- markkinavoima

Laman kuva – lottovoittajan loppu

Laman kuva – haastattelussa Erkki Virtanen

Yrittäjät torjuivat lamaa Lapissa

Lama koetteli ihmisten oikeustajua

Lamaa torjuttiin

Lama ja oikeus


Esko Ahon puhe

Rahasampo nimeltä konkurssi

Cayman saarten veroparatiisi

Postia veroparatiisista

Suurituloisten verovapaavyöhyke

Vapauden valtakunta

Lisää rahaa Suomen rikkaille

Lisää rahaa Amerikan rikkaille

Totuudenpuhujalla ei ole ystävää:

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

oikeudenkäynti tietämättämme

rikolliset konkurssit

rikoksia ei tutkita

ahojahti

Erkki vastaan maailma

blogit ja videot

Nettikirja


sunnuntai 24. elokuuta 2014

sunnuntai 10. marraskuuta 2013

Vapaiden markkinoiden ankara maailmaSekä kotimaiset että ulkomaiset paineet tiukkaa sääntelyä vastaan olivat kuitenkin lisääntyneet ja 1980-luvulla käynnistyi säätelyjärjestelmän purkaminen, josta yleisesti käytettiin termiä dereguluutio. Vuoteen 1988 mennessä oli korkosäännöstely purettu, ulkomaisen valuutan tuonti oli yksityishenkilöitä lukuunottamatta vapautettu ja keskuspankkirahoituksessa siirrytty hallinnollisesta kiitiöjärjestelmästä avomarkknaoperaatioiden puitteissa tapahtuvaan säätelyyn. Hallinnollisen koron sijaan olivat tulleet markkinoiden puitteissa määräytyvät Helibor-korot, joita ryhdyttiin noteeraamaan vuonna 1987.

Sääntelyn purku merkitsi siirtymistä ”yksinkertaisten” pankkimarkkoiden kaudesta ”kehittyneiden” pankkimarkkinoiden kauteen. Käytännössä tämä merkitsi pankkien varainhankintamahdollisuuksien monipuolistumista, mikä puolestaan näkyi vuodesta 1987 lähtien pankkien antolainauksen jyrkkänä kasvuna. Vastaavasti myös pankkien mahdollisuudet riskinottoon lisääntyivät, mitä edesauttoi jälkeenjäänyt pankkilainsäädäntö sekä inflaation ja säätelyn suojissa vinoutunut pankkikulttuuri. Vuonna 1991 tosin astui voimaan uusi kansainvälinen pankkilainsäädäntö, jossa muun muassa vakavaisuusvaatimukset oli nostettu kaikille pankkeille siihen astista 2 ja 4 prosentista 8 prosenttiin, mutta pankkien jo ottamiin riskeihin uudistuksella ei ollut vaikutusta.

1980-luvun jälkipuoliskon kasvuhuumassa säästöpankkiryhmä oli ollut kaikkein aggressiivisin ja tämä ryhmä koki myös suurimmat ongelmat. Säästöpankkien johdossa toiminut SKOP ajatui syksyllä 1991 likviditeettikriisiin, jonka seurauksena se joutui Suomen Pankin haltuun. Seuraavaksi vuonna 1992 valtaosa – taseen mukaan mitattuna yli 80 prosenttia – säästöpankeista fuusioitui valtion hallitsemaksi Suomen Säästöpankiksi. Tällä ratkaisulla kanavoitiin valtion tuki uudelle suursäästöpankille ja estettiin kaikkein tappiollisten säästöpankkien ajautuminen suoritustilaan. Tämä ei kuitenkaan ratkaissut koko pankkisektorin ahdinkoa, vaan syksyllä 1993 Suomen Säästöpankin terve liiketoiminta jaettiin muiden pankkien kesken koko pankkijärjestelmän tervehdyttämiseksi. Tosin tämäkään ei vielä riittänyt, sillä seuraavan askeleena oli Suomen Yhdyspankin ja Kansallis-Osake-Pankin fuusio vuonna 1995 Merita-pankiksi. Globallisoituvat pankkimarkkinat vaativat kuitenkin vielä suurempia yksiköitä ja jo parin vuoden päästä vasta muodostettu suurpankki yhtyi ruotsalaisen Norfbankenin kanssa MeritaNorfibankeniksi. Myös valtio oranisoi omistamiaan rahoituslaitoksia uudelleen, kun Postipankki ja Vientiluottolaitos yhdistyivät Leonia-pankiksi vuonna 1997.

1990-luvun alkupuoliskon pankkikriisi on siten johtanut Suomessa entistä keskittuneenmpään pankkijärjestelmään. Markkinaosuuksien mukaan mitattuna Merita ja Osuuspankkiryhmä hallitsevat markkinoita kiistattomasti, sillä edellisen markkinaosuus sekä talletuksissa että lainanannossa oli vuoden 1998 päättyessä 40 ja jälkimmäisen 50 prosentin tuntumassa. Kolmantena merkittävänä tekijänä markkinoilla on Leonia pankiksi muuttunut Postipankki, jonka osuus on 15 prosentin luokkaa. Muiden markkinoilla toimivien pankkien ulkomaiset pankit mukaan luetuina yhteenlaskettu osuus jäi runsaaseen kymmeneen prosenttiin.

Fuusoioiden ohella pankeissa on jouduttu toteuttamaan koko 1990-luvun ajan laajoja saneerausohjelmia, joiden seurauksena skeä toimipaikkojen että henkilökunnan määrät ovat jyrkästi supistuneet. Tähän on johtanut sekä tarve kustannusten karsimiseen että siirtyminen sähköiseen pankkipalveluun. Näissä oloissa talletuspankkien henkilökunta on tämän vuosikymmenen kuluessa puolittunut olleen vuoden 1998 päättyessä enää 25000 henkilön luokkaa. Pankkisektori on siten joutunut hyvin lyhyessä ajassa käymään läpi perusteellisen rakennemuutoksen, jonka rajuudelle on vaikea löytää vastinetta itsenäisen Suomen taloushistoriassa. Pankkien kokemukset 1990-luvulla osoittivat,miten suuria ongelmia syntyy tilanteessa, jossa siirrytään säätelyn turvallisesta maailmasta vapaiden markkinoiden maailmaan.


Lähdeainesto Tilastokeskus Suomen vuosisata 951-727-676-1

keskiviikko 30. tammikuuta 2013

Aktiv Hansa-kaupan todistusaineistoa
Pankkikriisin osalta ns. Koiviston konklaavin on syytä epäillä täyttävän valtiopetoksen tunnusmerkistön. Tähän valtiopetokseen liittyvät myös salaiseksi julistettu SSP-sopimus, jonka Esko Ahon hallitus teki neljän pankin kanssa sekä Aktiv Hansa-kauppa, mitä todistusaineston perusteella voidaan pitää törkeänä petoksena ja kaikin puolin laittomana sopimuksena kuten allaolevasta ilmenee.

Tässä palaute arkistosta:
—– Alkuperäinen viesti —–
Lähettäjä: “Suominen Lea”
Vastaanottaja: kalevi.kannus
Lähetetty: 15. tammikuuta 2003 15:20
Aihe: Ministeri Siimekseltä
Tiedoksenne 29.11.1999 talouspoliittisessa kokouksessa läsnäolleet ministerit:
Lipponen, Heinonen, Siimes ja Biaudet.
Toisessa 8.12.1999 talouspoliittisessa kokouksessa läsnäolleeet ministerit: Niinistö, Heinonen, Mönkäre, Hemilä, Siimes ja Tuomioja.
Käsittelyn pohjana oli saatavien myynnistä järjestetyn tarjouskilpailun tulokset, ja 8.12 kokouksessa valiokunta puolsi saatavakannan myyntiä Cargill Inc + Aktiv Hansalle, jonka kanssa kauppa toteutui ja kauppakirja allekirjoitettiin 31.3.2000.
Saatavakannan myynti perustui jo edellisen hallituksen aikana tehtyyn päätökseen ajaa omaisuudenhoitoyhtiön toiminta alas.
Suvi-Anne Siimes
terveisin
Lea Suominen
Ministeri Siimeksen erityisavustajien sihteeri
Valtiovarainministeriö
* * *

OTE kauppakirjasta 31.3.2000

Myyjät Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oyj
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oyj
Ostajat Aktiv Hansa Oy
C & A Finland Oy
Kaupan kohde
yhteensä noin 76.000 saatavaa
yhteensä noin 57.000 vastuussa olevaa
Myytyjen saatavien pääomat
yhteensä noin 12 miljardia markkaa
Kauppahinta
600 miljoonaa markkaa, joka myöhemmin on alentunut jonkin verran kauppakirjan ehtoihin perustuvien hinnanalennusten vuoksi
Ote kauppaehdoista
Kohta 4.2.3.2 Lainmuutos
Tämä kohta koskee kaikkia relevantin lainsäädännön mutoksia tai jokaista uutta lakia tai säädöstä (jäljempänä ”Lainmuutos”) tai mitä tahansa Suomen Eduskunnassa alullepantua virallista menettelyä sellaisen lainmuutoksen aikaansaamiseksi mukaan lukien muun muassa ulosottolain uudistaminen ennen vuoden 2008 loppua. Mikäli tällainen Lainmuutos taannehtivasti rajoittaa Ostajien kaupan kohteeseen kuuluvien saamisten tai panttivakuuksien täytäntöönpanoon, perintään, pakkorealisointiin tai pakkotäytäntöönpanoon käytettävissä olevaa aikaa lyhyemmäksi kuin 10 vuodeksi (10) siirtopäivästä lukien, niin silloin Myyjät ovat velvollisia tarkoituksella saattaa Ostajat samaan asemaan kuin he olisivat olleet, mikäli lainmuutosta ei olisi tapahtunut, korvaamaan Ostajille silloin jäljellä olevan kaupan kohteen käyvän arvon Lainmuutoksesta johtuvan alenemisen maksamalla Ostajille rahamäärän, joka vastaa kaupan kohteen arvioitua ja/tai todellista arvon alenemista.
Sellaisen Lainmuutoksen tai alullepannun virallisen menettelyn seurauksena Ostajat voivat milloin tahansa ennen vuoden 2008 loppua antaa Myyjille tiedoksi sitä koskevan ilmoituksen ja Myyjillä on velvollisuus neuvotella Ostajien kanssa sellaisen arvonalennuksen määrästä. Mikäli kyseisestä määrästä ei ole päästy osapuolten kesken kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ilmoituksen tiedoksiannosta, kummallakin osapuolella on oikeus saattaa asia tämän sopimuksen 19 kohdan mukaisesti lopullisesti ratkaistavaksi.
19 VÄLITYSLAUSEKE
Tätä sopimusta kokevat kaikki riidat ratkaistaan lopullisesti Suomen välimiesmenettelylain (967792) mukaisessa välimiesmenettelyssä. Sekä Ostajat yhteisesti että myyjät yhteisesti valitsevat kumpikin yhden välimiehen ja näin valitut välimiehet valitsevat välimiesoikeuden puheenjohtajan. Mikäli Ostajat tai myyjät eivät ole nimenneet välimiestään kolmen (3) viikon kuluessa välimiesmenettelyn aloittamista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta tai välimiehet eivät ole nimenneet puheenjohtajaa kolmen (3) viikon kuluessa vastaajan välimiehen nimeämisestä nimeää puuttuvan välimiehen tai puheenjohtajan Suomen Keskuskauppakamarin Välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli englanti.

perjantai 17. kesäkuuta 2011

Pankkikriisi ja sen seuraukset
Mauno Koivisto - tasavallan presidentti

Suomen Pankin rooli
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/suomen-pankin-rooli.html

Kasinotaloutta ja kulutusjuhlaa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/kasinotaloutta-ja-kulutusjuhlaa.html

Syvä lama ja kriisinaika
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/syv-lama-ja-kriisin-aika.html

Punapääoman romahdus
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/punapoman-romahdus.html

Veljekset ja pankkikriisi
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/veljekset-ja-pankkikriisi.html

Laillistettua rosvousta
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/laillistettua-rosvousta.html

Talotehtaiden pudotuspeli
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/talotehtaiden-pudotuspeli.html

Elinkautinen velkavankilassa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/elinkautinen-velkavankilassa.html

SSP:in teurastus
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/sspin-teurastus.html

KOP:n tuho
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/kopn-tuho.html

SYP, Unitas ja miljoonakonnat
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/syp-unitas-ja-miljoonakonnat.html

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/suomen-taloudellinen-lama-1990-luvun.html

He tuhosivat Suomen talouden
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/he-tuhosivat-suomen-talouden.html

Pankin toiminta ja pankkipelin pelurit
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/pankin-toiminta-ja-pankkipelin-pelurit.html

Koiviston konklaavi ja salatut sopimukset
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/koiviston-konklaavi-salatut-sopimukset.html

Pankkikriisin peitellyt paperit
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/pankkikriisin-peitellyt-paperit.html

Törkeä petos ja muita rikoksia Aktiv Hansa kaupassa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/trke-petos-ja-muita-rikoksia-aktiv.html

Pankkikriisin syyt ja syylliset selvillä
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/pankkikriisin-syyt-ja-syylliset-selvill.html

Anti-Arsenal-tutkimus kirjoitti
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/anti-arsenal-tutkimus-kirjoitti.html

Salainen pankkituki – pääkonna Mauno Koivisto
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/salainen-pankkituki-pkonna-mauno.html

Menestyvistä yrittäjistä tuli syrjittyjiä työttömiä
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/menestyneist-yrittjist-tuli-syrjittyj.html

Suomalainen tsunami - pankin hyökyaalto
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/suomalainen-tsunami-pankin-hykyaalto.html

Pankkikriisin kirjallisuus ja muut tietolähteet
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/pankkikriisin-kirjallisuus-ja-muut.html

Lama ja oikeus – pankkikriisin jälkiä etsimässä
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/lama-ja-oikeus-pankkikriisin-jlki.html

Laman syylliset ja syytesuoja rikollisille
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/laman-syylliset-rikollisille-syytesuoja.html

Eeva Kuuskoski oli oikeassa jo vuonna 1993
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/12/eeva-kuuskoski-oli-oikeassa-jo-vuonna.html

Laman ja rahan pelurit
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/12/laman-ja-rahan-pelurit.html

Vakavia ihmisoikeusloukkauksia
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/01/vakavia-ihmisoikeusloukkauksia.html

Roskapankin uhrit – naimissa Arsenalin kanssa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/05/roskapankin-uhrit-naimisissa-arsenalin.html

Konekersantti Oy:n tuhoaminen
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/06/konekersantti-oyn-tuhoaminen.html

Esa Heikkisen syyttäjättämispäätös
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/07/esa-heikkisen-syyttamattajattamispaatos.html

Todistusaineistoa Konekersantti Oy:n jutussa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/07/todistusaineistoa-konekersantti-oyn.html

Lisää todistusaineistoa Konekersantti Oy:n jutussa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/07/lisaa-todistusaineistoa-konekersantti.html

Huurteen ryöstö
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/09/huurteen-ryosto.html

Laillinen murha
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/09/laillinen-murha.html

Velkasuhteen perusta on velkakirja
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/09/velkasuhteen-perusta-on-velkakirja.html

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Lue koko kirja tästä linkistä
http://www.promerit.net/lamanpelurit.html

Jukka Davidsonin väitöskirja
http://publications.uu.se/abstract.xsql?dbid=8176
(->klikkaa kohtaan: Fulltext)

Oikeuslaitos suosii valtiota
http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/yritysuutiset/?oid=20110678665