keskiviikko 6. joulukuuta 2017

1990-luvun pankkikriisi on selvitettävä, syylliset on saatava vastuuseen ja aiheutetut vahingot on korvattava

Lukuisten oikeusmurhien uhri Erkki Aho ja pääministeri Juha Sipilä, molemmat omaavat rautiolaiset sukujuuret.

1990-luvun pankkikriisissä 500 000 ihmistä jäi työttömäksi ja yli 280 000 ylivelkaantui. 48 000 yritystä poistettiin markkinoilta kyseenalaisin jopa rikollisin keinoin ja 11 500 yrittäjää teki itsemurhan. Voidaan puhua kansanmurhasta. Todelliset syylliset ovat edelleenkin vapaalla jalalla eikä heitä ole saatettu oikeudelliseen eikä taloudelliseen vastuuseen teoistaan. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten monissa muissa maissa.
Perustuslakituomioistuin
Suomessa laillisuusvalvonta ei toimi, sillä laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain 0,6 promillea aiheuttaa huomatuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvonnassa on kysymys verovarojen tuhlauksesta, Koska laillisuusvalvonta ei toimi niin valtakunansyyttäjä ja poliisi voivat toimia rikollisesti pelkäämättä joutumatta vastuuseen teoistaan, koska myöskään poliisin laillisuusvalvonta ei toimi. Korkein oikeus ei perustele tekemiään kielteisiä päätöksiä, koska se ei voin niitä perustella. Kysymys on perustuslain ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisesta menettelystä. Käräjätuomarit ja hovioikeden tuomarit voivat toimia vapaasti ja rikollisesti pelkäämättä joutumatta vastuuseen teoistaan. Suomessa kansanedustajat eivät noudata lakia eikä minusterit ministerinvalaa. Suomessa perustuslakivaliokunta korvaa perustuslakituomioisuimen ja on kiistattomasti todistettu, että perustuslakivaliokunnan jäsenet eivät noudata Suomen lakia. Suomi ei siis ole oikeusvaltio ja kansalaiset Suomessa eivät saa oikeutta, vaikka Suomen perustuslaki 21 § sitä edellyttää ja perustuslain mukaan jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat risririidassa niin perustuslak voittaa, mutta Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, joka valvoisi perustuslain ja ihmisoikeussopimusten noudattamista.

Itsenäisyyspäivä 2017

Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa?

Ns. pankkikriisin EMU-varauma

Ns. pankkikriisi oli suurelta osalta rikollista

Ns. pankkikriisin taustaa

Ns. pankkikriisiä vetävät yhä pankit ja valtiovalta

PILOTTI 5: Markus Lehtipuu ja Veikko Saksi: Ns. pankkikriisi

Ns. pankkikriisiä vetävät yhä pankit ja valtiovalta

Ns. pankkikriisissä pankit ja valtiovalta rikkoivat perustuslakia

Yrittämisen ylipääsemätön vaikeus Suomessa?

90- luvun pankkikriisi

Jorma Jaakolan kotivisu

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

Rikolliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Hätähuuto Suomesta

PR-talojen konkurssivyyhti 1

PR-talojen konkurssivyyhti 2

PR-talojen konkurssivyyhti 3

Valtiopetos on tosiasia

Terve Juha

Erkki Aho suomalainen oikeustaistelija

Rikostutkintapyyntö valtiopetoksesta

Videokuvaus varmentaa rikostutkinnan

Kansanedustajille oikeuskanslerin vuosikertomuksen käsittelyä varten

Kidutusministeriö

Suomalainen Gestapo

Arsenalin epäsalvyydet

Arsenalin vouti

Vaatimus Petteri Orpolle/valtiovarainministeriölle

Tilinpäätös kunnossa

Poliisin laillisuusvalvonta on bluffia

Valtionsyyttäjien ohjelmallinen rikollisuus

Poliisin terrorin alla

Poliisien ja syyttäjien syytesuoja toimii yhä

Kuinka poliisin suosiota luetaan?

Nissisen jutussa ei haluta kuulla avaintodistajia

Käräjäoikeus ei tuntenut lakia
Tuomion perusteleminen

Kuin veljet veräjästä! Eduskunta painamassa urheilukerhon kavallusasian villaisella Sieluttomat tuomarit

Tuomarit tuomitsevat syyttömiä turhaan (aamu-tv 15.5.2014)

Yle! Kuuntele ja hämmästy! Emeritus professori Erkki Aurejärvi

Aurejärvi Erkki, kirjan ”Kun kukaan ei näe”julkistus Akateemisessa 2016 06 07

Onko Suomi täysin mätä? Osa 1/2 - Heikki Urmas – Trailer

Onko Suomi täysin mätä? Osa 2/2 - Liisa Mariapori - Trailer

90- luvun pankkikriisi

Sinivalkoinen kavallus

Ylimääräiset TV-uutiset 18.3.1992 klo 13 (EY-jäsenyys)

Asia 2017/688