torstai 28. toukokuuta 2015

Kohti hallittua rakennemuutosta

Helsingin Pelastusarmeijan edessä jonotetaan leipää.

Presidentti Mauno Koivisto antaa 10.huhtikuuta 1987 kokoomuksen Harri Holkerille hallitustunnustelijan tehtävän tarkoituksena ensisijaisesti muodostaa kokoomuksen ja SDP:n hen nojaava hallitus. Onko Kokoomuksen yli 40 vuotta kestänyt korpivaellus oppositiossa päättymässä? Presidentti Kekkosen perintöä vaaliva keskustapuolueen puheenjohtaja Paavo Väyrynen toteaa 20 huhtikuuta, että nyt kaavailtava hallitus on ”jyrkästi Kekkosen periaatteiden vastainen hallitus”. Tästäkin huolimatta Koivisto nimittää 30. huhtikuuta 1987 Holkerin hallituksen virkaansa: 7 salkkua kokoomukselle, 8 SDP:lle, 2 RKP:lle ja liikenneministeriksi SMP:n Pekka Vennamo. Suurimpien hallituspuolueiden ideologiset erot ovat menettäneet merkityksensä, molemmat edustavat pääasiassa palkansaajia, joiden edut ja ”suurpääoman ” edut nähdään yhä yhteneväisempänä. Hallitus otta tavoitteekseen suuren verouudistuksen teemana ”verotus kevenee” ja yhteiskunnan hallitun rakennemuutoksen toteuttamisen.

Holkerin hallituksen ohjelmassa oleva ”hallittu rakennemuutos” alkaa karata käsistä. Vuoden 1987 lokakuun pörssiroamahdus jälkeen kurssit alkavat nousta vuoden 1988 tammikuussa. Suomessa syntyy kasinotalous, kun nousu houkuttelee ammattilaisia ja harrastelijoita hamuamaan jatkuvan kurssinousun takaamia pikavoittoja. Talouden ylikuumenemisen ehkä tärkein osatekijä on parin viime vuoden aikana tapahtunut pääomamarkkinoiden vapauttaminen. Reaalitalous ei kiinnosta, sillä lainarahoitukseen perustuva keinottelu ja riskinotto opettavat nopeasti, että raha kasvaa puussa, toisin kuin opetettu. Pankit suorastaan tyrkyttävät lainaa, ja lainarahaa syydetään myös kiinteistökeinotteluun. Kylpylöiden, hiihtokeskusten ja golfkenttien rakentamiseen.

Pankit ruokkivat kulutusjuhlaa

Suomen talous käy edelleen ylikierroksilla vuonna 1989. Bruttokansantuote kasvaa vielä 5 prosentilla. Tuonnin kasvu on lähes kuusinkertainen viennin kasvuun verrattuna. Yksityiset investoinnit lisääntyvät, ja yksityinen kulutus kasvaa 4 prosenttia. Kulutus suuntautuu tuontitavaroihin ja esim. ulkomaanmatkoihin. Kotitalouksien velkaantumisaste on korkea, koska pankit tyrkyttävät asiakkaille rahaa. Vakuuksien arvo on usein hatusta vedetty. Asuntorakentamisessa saavutetaan 1980-luvun tuotantoennätys, 58 000 asuntoa. Korkeat korot ja asuntojen hintoihin liittyvät odotukset muodostavat vaarallisen yhdistelmän. Asuntolainen vakuutena käytetään hankittavaa asuntoa, jonka arvon odotetaan koko ajan kasvavan. Lyhyen rahan Helibor-korot nousevat rajusti vuoden lopulla 1989. Pessimistisimmät varoittelevat käsissä olevan pommin, joka helposti räjähtää, kun asuntokauppa hiipuu. Mutta nousevathan pörssikurssitkin. Lisää mustia pilviä taivaalle tuo Suomen suurimman laivanrakennusyrityksen Wärtsilä Meriteollisuuden konkurssi 23. lokakuuta 1989. Maailmanpankin tilaston mukaan Suomi on maailman kahdeksanneksi rikkain maa henketä kohden laskettuna kansatuotteella mitattuna.

Asuntojen reaalihinnat ovat nousseet Helsingin seudulla vuodesta 1979 kymmnessä vuodessa noin kolminkertaisikksi. Inflaatio, asuntorakentajien paras ystävä, on laantumassa: elinkustannusindeksi nousi 1980-luvun alussa noin 12 prosenttia vuodessa,mutta vuonna 1990 vain 6 prosenttia. Lainakorot sen sijaan ovat pahimmillaan nousseet kahdeksasta 17,3 prosenttiin, Nyt asuntojen hinnat tippuivat yhdessä vuodessa noin 15 prosenttia. Huippuhinnalla ja -lainakorolla asunnon ostanut asuntosäästäjä jää odottamaan myymättä olevan vanhjan asunnon hinnan nousua, jota ei tule. Syntyy 1930-luvun laman ja maaseudun pakkokuutokauppojen kaltainen tilanne, joka hyvin usein johtaa syvään inhimilliseen tragediaan, varsinkin kun siihen tulee liittymään työttömyys tai oman yrityksen konkurssi. Puheet kulutusjuhlasta ja hulvattomastaaa lainanotosta kiihtyvät ja kiihdyttävät asuntosäästäjän mieltä. Helsingin arvopaperipörssin Unitas-indeksi putoaa edellisestä vuodesta vuonna 1990 lähes 30 prosenttia.

Porvarihallitus pankkikriisin hoitajaksi

Vuonna 1991 presidentti Mauno Koivisto antaa eduskunnan puhemiehelle Suomen Keskustan Esko Aholle tehtäväksi tunnustella enemmistöhallituksen muodostamista. SDP päättää heti vaalien jälkeen jäädä oppositioon, mutta muut puolueet ovat periaatteessa valmiit hallitukseen, Presidentti nimittää 26. huhtikuuta Ahon neljän puolueen porvarihallituksen, jossa keskustalla on kahdeksan ministerisalkkua, kokoomuksella kuusi, RKP:llä ja kristillisillä yksi. Hallitus ilmoittaa päätavoitteekseen talouden tervehdyttämisen.

Kokoomuksen Iiro Viinanen on hallituksessa valtionvarainministerinä. Edellisen vaalikauden perintö ei ole kummoinen. Maan talous on joutunut syöksykierteeseen. Ahon hallitus yrittää supistaa vaihtotaseen alijäämää, vaikka maan bruttokansantuote putoaa 6,5 prosenttia, pysäyttää valtion velkaantumisen, mutta ulkomaanvelka kasvaa 30 prosenttia eli lähes 180 miljardiin markkaan, ja edistää työllisyyttä, mutta työttömyys kääntyy hallitsemattomaan kasvuun. Maassa tehdään edellisuvuotista kaksi kertaa enemmän konkursseja vuonna 1991 – yhteensä lähes 7000. Markka kytketään euroon kesäkuussa. Viinanen on erityisesti tulilinjalla juustohöylineen. Jokainen ymmärtää, että välttämätön on tehtävä, mutta kukaan ei ymmärrä, miksi valtion säästötoimet kohdistuvat juuri häneen.

Suomen Pankki ilmoittaa 19. syyskuuta ottavansa halluntuunsa Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin SKOP:n, koska pankki on joutumassa maskuvalmiuskriisiin muiden pankken lopetettua sen rahoittamisen. Pääjohtaja Shristopher Wegelius ja varatoimitusjohtaja Juhani Riikonen joutuvat eroaamaan. Pankin nettotappio on lähes 7 miljardia markkaa. Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja vaihtuu Kouri-kauppojen miljarditappion tehneen pankin pääjohtaja Jaakko Lassilan tilale tulee Pertti Voutilainen. STS-pankin tulosa romantaa vuonna 1991. Pääjohtaja Ulf Sundqvist valitaan SDP:n puoluejohtajaksi ja hän jättää pankin. Säästöpankit yrittävät pelastaa kuralla olevat suuret kaupunkien pankit ”vanhakantaisten” pienempien säästöpankkien kustannuksella ja neuvottelevat Suomen Säästöpankin perustamisesta, Pienet pankit eivät innostu aisasta vaan ovat jättäytymässä fuusion ulkopuolelle. Vain ruotsinkielisen pääoman vanha linnake Suomen Yhdyspankki ja ”maalaismainen” osuuspankkiryhmä näyttävät jäävän kriisin ulkopuolelle.

Vuonna 1992 pääministeri Esko Aho vaatii kriisin ajatuneiden pankkien virheistä vasuussa olevien johtajien erottamista ja täsmentää julkisuudessa tarkoittavansa pankilla myös Suomen Pankkia, jonka pääjohtaja Rolf Kullberg. Pääjohtajan mukaan Suomen Pankista vain yritetään tehdä näkyvä syntipukki. Kiistely huipentuu 2. huhtikuuta 1992 tiedotustilaisuuteen, jossa pääjohtaa Rolf Kullberg ilmoittaa jäävänsä eläkkelle myöhemmin kesällä. Eroilmoitus johtaa siihen, että devalvaatio-odotusten takia Suomen Pankin valuuttavaranto hupenee ja markkinakorot nousevat, Kun pohjoismaiset keskuspankit ja Saksan keskuspankki tukevat markkaa ja Suomen hallitus ilmoittaa uudesta säästöpaketista, tilanne kuitenkin rauhoittuu. Sitä ennen eduskunnan pankkivaltuusmiehet valitsevat Suomen Pankin uudeksi pääjohtajaksi Sirkka Hämäläisen, joka aloittaakin levottomien valuuttamarkkinoiden takia kautensa heti 5. huhtikuuta.

Helsingissä Pelastusarmeijan avustuspisteiden ovien edessä on syksyllä 1992 ja alkutalvella 1993 ruokaa jonottavia ihmisiä. Sosiaali- ja terveysministeriä teettää syksyllä kyselyn, jonka tulokset julkaistaan 3. joulukuuta 1993. Kyselyn mukaan 100 000 suomalaista on vuoden aikana nähnyt nälkää. Ahvenanmaalta lähetetään Pelatusarmeijan ruokajakelua täydentämään omenoita ja sipuleita, ja Ruotsissa valmistaudutaan autaamaan Suomen nälkäänäkeviä. Sosiaali- ja terveysmnisteri Jorma Huuhtanen vakuuttaa 9. joulukuuta suomalaisten tulevan toimeen omin voimin.

Kansallis-Osake-Pankin 75 miljoonalla markalla 24. marraskuuta ostamassa STS-Pankki Oy:ssä on 7,5 miljardin talletukset ja yli miljardi pääomaa. Pankin ongelmaluottojen määrä arvioidaan 2,2 miljardiksi ja ne siirretaan valtion vakuusrahaston hoitoon, vuoden 1993 huhtikuussa ongemaluottoja on löytynyt 3,4 miljardin edestä. Huhtikuun 8 ongelmat päätetään jättää vanhaan STS-Pankin ja vain terveet osat yhdistetään KOP:iin. Sovitaan myös, että vakuusrahasto ottaa vastuulleen 90 prosenttia luottotappioista ja KOP 10 prosenttia. Huhtikuun 27.päivä sopimus vahvistetaan, ja STS-pankki saa nimen Siltapankki Oy. Suomen ensimmäinen roskapankki on syntynyt


Lähdeaineisto Kronikka 1900-1999 ISBN 951-35-6529-7

lauantai 11. huhtikuuta 2015

Pankkikriisi on ajankohtainen asia vieläkin

Syyttäjä Petri Oulasmaa

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, April 9, 2015 1:13 PM
Subject: virkavelvollisuuksien hoitaminen

Syyttäjä Petri Oulasmaa
Olette toimineet poliisipäällikkönä Ylivieskassa ja alaistanne poliisi Raimo Ollilaa on syytä epäillä lukuisista virkavelvollisuuksien laiminlyönneistä sekä syyttäjä Sulo Heiskaria toimimisesta esteellisenä syyttäjänä. Itse olette laatineet syytteet minua ja vaimoani vastaan asiassa, jossa minut tuomittiin ehdottomaan vankeuteen saatavasta, jota ei todellisuudessa ollut olemassakaan, koska takaukset oli purettu ja näin ollen takausvastuut rauenneet. Pyydän Teitä perehtymään tähän materiaaliin ja ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin jotta neljä väärä konkurssipäätöstä ja väärä ehdoton vankeustuomioni saadaan purettua sekä lukuisia määrä vääriä muita päätöksiä. Kaikki johtuvat siitä, että johtamanne poliisilaitoksen poliisit ovat jättäneet virkavelvollisuutensa hoitamatta. Asiat eivät voi olla vanhentuneita, koska ne ovat koko ajan olleet vireillä. Tehtävänne on pyytää myös KRP:ltä sinne tekemäni tutkintapyynnöt, koska niitä en itse sieltä saa. Laillisuusvalvojille osoitetut kantelut osoittavat, että asia on ollut koko ajan vireillä, nyt jo 20 vuotta.

Tutkintapyyntö – oikeusvaltio Suomi

Erkki Aho

Tiedoksi Kirsti Oulasmaa ja tiedotusvälineet

Syyttäjä Petri Oulasmaa on vahvistanut sähköpostini vastaanotetuksi. Enää ei voi väistellä asian selvittämistä.

-----Alkuperäinen viesti-----
From: petri.oulasmaa@oikeus.fi
Sent: Thursday, April 9, 2015 1:13 PM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: AUTO: Petri Oulasmaa poissa (paluu 13.04.2015)

 Olen poissa toimistosta alkaen  27.03.2015 ja palaan 13.04.2015.

Olen lomilla / poistumilla 13.4.2015  saakka. Vastaan viestiisi palattuani.
Kiireellisissä tapauksissa ota yhteys syyttäjäviraston asiakaspalveluun
numeroon 029 56 29015

Huomautus: tämä on automaattinen vastaus sanomaasi "virkavelvollisuuksien
hoitaminen" Lähetetty 09.04.2015 13:13:37.

Tämä on ainoa ilmoitus, jonka saat, kun tämä henkilö on poissa.

Sinivalkoinen kavallus

Haluttiinko PK – yritykset pelastaa?

Miksi pankit ovat kiinnostuneita vakuutustoiminnasta?

YLE:n ansiokas yhteenveto yrittäjien ryöstöstä 90-luvun pankkikriisin varjolla.

Omaisuuden suoja pankkikriisissä

Meitä väärillä perusteilla ristiinnaulittuja on valtavasti

Kiduttamisen seuraukset – virallinen tutkimus 1993

Terveyden tuhovaikutus viiveellä

Pankkikriisin pitkä varjo

Täytyykö kaikkien kirjanpitovelvollisten noudattaa lakia

Mitä on kiduttaminen – yhteyttä uhreihin?

Köyhiä ja kipeitä – laman vaikutuksia terveyteen

Osa 10.Varoituksia yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville vuodelta 1996

Koiviston konklaavi

Koiviston konklaavi - irvokas näytelmä oikeusvaltiossa


Valtiopetos

Erkki Rankaviita - Virsi 440

Nyt olen todistanut, että Suomi ei ole oikeusvaltio. Laillisuusvalvonnalla ei ole mitään merkitystä. Laillisuusvalvontaorganisaatiot ovat täysin turhia organisaatioita. Olen tehnyt laillisuusvalvojille, siis oikeuskanslerille ja eduskunnanoikeusasiamiehelle ehkä n. 500 kantelua kummallekin, mutta selvistä rikoksista laillisuusvalvojat eivät ole havainneet yhtäkään. Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle on tehnyt rikostutkintapyynnöt ajoissa. Niistä tutkintapyynnöistä on pitkä luettelo. Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa. Todellisia syyllisiä asioissa ovat Ollilan lisäksi syyttäjä Sulo Heiskari ja Esa Mustonen sekä poliisijohtaja Sauli Kuha ja ennenkaikkea Oulun KRP. Näistä on kiistattomat näytöt. Siitä huolimatta valtakunnansyyttäjävirasto ei ole löytänyt asioissa yhtään rikosta. Varatuomari Paavo M. Petäjä ja entinen asianajaja Asko Keärnen ovat tunnustaneet rikoksensa ja muiden osalta on kiistattomat näytöt. Todelliset rikolliset ovat Arsenal Oy ja Kera Oy eli Suomen valtio. On käsittämätöntä, ettei minkään instanssi Suomessa ole havainnut rikoksia tässä prosessissa, jota on kestänyt parin kuukauden kuluttua jo 20 vuotta. Suomen oikeuslaitos on täysin epäluotettava. Siitä loistavana esimerkkinä on Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, joka ei ole ottanut vastaaan todistusaineistoa eikä kuullut todistajia asioissani . Asiat selviää blogistani oikeuslaitos ja poliisi

sekä
Suppea asialuettelo

Sain Heino Virralta postitse luettelon Heino Virran tekemistä kanteluista oikeuskanslerille koskien PR-talojen konkurssivyyhteä. Niitä oli neljä A4-sivua. Kun nämä yhdistetään minun tekemiini kanteluihin , niin asiat eivät voi olla mitenkään vanhentuneita. Samaan aikaan olemme kumpikin tehneet asioista rikosilmoituksia poliisille satoja joten asiat eivät voi olla vanhentuneita, vaan kiistattomasti vanhennettuja ja vanhentaminen on rikos eli kysymys on rikoksesta rikoksen perään.

Heino Virran suppea luettelo


On käsittämätöntä miksi kansalaiset ja tiedotusvälineet vaikenevat asiasta. Miksi kansanedustajat eivät ole reagoineet asioihin, vaikka olen lähettänyt heille satoja sähköposteja näiden 20 vuoden aikana. Kansanedustajille on oma etu tärkeämpi. 


Totuudenpuhujalla ei ole ystävää:

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

oikeudenkäynti tietämättämme

rikolliset konkurssit

rikoksia ei tutkita

ahojahti

Erkki vastaan maailma

blogit ja videot

Nettikirjalauantai 21. helmikuuta 2015

Pankkikriisin pitkä varjo

Pankkikriisin pitkä varjo

Lama ja oikeus

Pankkiryöstö

Pankkien uhrit

Pankit tilillä

Taistelu Katinkullasta

Pankkilaskun maksajat

Mitä tulikaan sanottua?

Väärää politiikkaa

90-luvun lama kaatoi pankkeja ja ihmisiä

Isännät ja isäntien varjot

Suomi ylös – pankit alas

Laman kuva: valta – voima- markkinavoima

Laman kuva – lottovoittajan loppu

Laman kuva – haastattelussa Erkki Virtanen

Yrittäjät torjuivat lamaa Lapissa

Lama koetteli ihmisten oikeustajua

Lamaa torjuttiin

Lama ja oikeus


Esko Ahon puhe

Rahasampo nimeltä konkurssi

Cayman saarten veroparatiisi

Postia veroparatiisista

Suurituloisten verovapaavyöhyke

Vapauden valtakunta

Lisää rahaa Suomen rikkaille

Lisää rahaa Amerikan rikkaille

Totuudenpuhujalla ei ole ystävää:

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

oikeudenkäynti tietämättämme

rikolliset konkurssit

rikoksia ei tutkita

ahojahti

Erkki vastaan maailma

blogit ja videot

Nettikirja